خازن چگونه کار می کند؟

نقشه مدار خازن ها

در این مقاله قصد داریم شما را با ساختار و نحوه عملکرد خازن آشنا نماییم.

1_تعریف خازن

خازن یا کاپاسیتور (capacitor)که با حرف C نمایش میدهند وسیله ای است که نیرو الکتریکی را در خود ذخیره می کند و در زمان کاهش ولتاژ مدار این افت ولتاژ را پوشش می دهد تا در قطعات حساس دیگر مدار حس نشود .

2_ساختار و روش عملکرد خازن

یک خازن شامل دو صفحه ی فلزی رو به روی هم است که بین آنها ماده ی عایقی به نام دی الکتریک قرار گرفته؛ معموال صفحات خازن از جنس روی، آلومینیوم، نقره است و دی الکتریک آن از جنس کاغذ، میکا، پالستیک، سرامیک، اکسید آلومن یوم، اکسید تانتال یوم است.
خازن ها نسبت به دی الکتریک خود انواع مختلفی دارند اما روش کار همه ی آنها یکی است.
خازن بر خلاف مقاومت، انرژی را از بین نمی برند در عوض، یک خازن انرژی را به شکل میدان الکترواستات یک(بار های الکتریکی) بین صفحات خود ذخیره می کند.

پیشنهاد می کنیم تخفیف های خرید ابزارآلات تعمیرات موبایل را از دست ندهید.

 

ساختار داخلی خازن موبایل

 

3_انواع خازن از نظر پالریته

همان طور که پیش تر گفتم عملکرد خازن ها نسبت به دی الکتریک بین صفحات شان انواع مختلفی دارند. به طور کلی خازن ها را می تواند به دو گروه قطبی (polarized) و غیر قطبی (polarized-non) گروه بندی کرد.
خازن های قطبی دو پایانه ی مثبت ومنفی دارند که پایان منفی باید به گراند )GND )وپایانه ی مثبت به VCC و مثبت مدار متصل شود.
بر خالف دی الکتریک خازن های قطبی که به پالریته حساس هستند ، دی الکتریک خازن های غیر قطبی به جهت میدانی که در آن قرار میگیرند حساس نیستند و در واقع پالریته ندارند.
نکته ی مهم در مورد خازن های قطبی این است که نباید در خالف پالریته استفاده شوند زیرا در الکتریک آنها در خالف پالریته آس یب می بیند و موجب خرابی خازن می شود.
نماد شماتیکی خازن های قطبی و غیر قطبی در شکل سمت راست نشان داده شده است.
از خازن های قطبی می توان، الکترولیت و تانتالیو و از خازن های غیر قطبی می توان ، خازن های سرامیکی و خازن های پلی استر وخازن های روغنی را نام برد.

 

انواع خازن از نظر پلاریته

قطعات الکترونیک نسبت به نوع اتصال آنها بر روی برد به دو قسمت DIP (پایه های داخل برد می رود و از زیر لحیم می شود) وSMD( نصب سطحی است و روی برد نصب می شود) خازن های روی برد موبایل از نوع سرامیکی و تانتالیوم والکترولیت است و SMD هستند.
خازن های الکترولیت اکثرا با بدنه ی مشکی و خطی سفید که نشان دهنده ی پایه منفی آن است و خازن های تانتالیوم با رنگ زرد و نوار نارنجی که نشان دهنده پایه ی مثبت آن است داخل برد های موبایل دیده می شوند .

پیشنهاد می کنیم تخفیف های خرید منبع تغذیه موبایل را از دست ندهید.

 

4_ظرفیت خازن

برای بیان مقدار ذخیره سازی و عملکرد یک خازن از واژه ی ظرفیت استفاده می شود؛ یکای ظرفیت خازن فاراد است و با حرف(F(نمایش می دهند البته یک فاراد مقدار زیادی است و در مدارات الکترونیکی اغلب از یکا های کوچک تری مانند: میکروفاراد(uF) نانو فاراد (nF) و پیکو فاراد (pF) استفاده می شود.
ظرفیت خازن به بزرگی و فاصله ی بین صفحات آن و دی الکتریک بین آن بستگی دارد بدیهی است هر چه ظرفیت خازن بیشتر باشد اندازه آن نیز بزرگ تر است.

 

محاسبه ظرفیت خازن

با افزایش و کاهش فاصله و بزرگی صفحه های دو خازن ظرفیت آن هم تغییر می کند.

 

خازن سرامیکی موبایل

خازن های سرامیک روی برد موبایل به رنگ های کرم، قهوهای و طوسی یافت می شود.

5_کاربرد خازن در مدارات الکترونیکی موبایل

خازن در برد های موبایل بیشتر از هر قطعه ای به چشم می خورد ،سوال اصلی این است که کاربرد هر کدام از این خازن ها چیست ؟
خازن در مدار های مختلف نقش های متفاوتی را ایفا می کند ، برای مثال در مدار فلش دوربین نقش ذخیره سازی و افزایده و در مدار انتن نقش تقویت کننده و فیلترینگ را بر عهده دارد.
یکی از ویژگی های خازن نویزگیری و حذف بخش Acولتاژ وردوی است؛ خازن بخش Ac مدار را از خود عبور می دهد و بخش DC ولتاژ را از هر گونه نویز پاک می کند، دلیل اصلی استفاده خازن در مدارات فیلترینگ RC همین قابلیت خازن است.

کاربرد خازن در مدارات مختلف

با عبور بخش AC ولتاژ از خازن و انتقال آن به زمین، بخش Dc ولتاژ بدون تغییر باقی می ماند.

در عملکرد خازن ها نسبت به ظرفیت های خود اقدام به عبور یک بازه ی فرکانیس مشخص از خود دلیل است که در مدارات مهم چندین خازن می کنند به هم ی موازی در کنار هم نقش نویزگیری و ایمن کردن مسیر نسبت به هارمونیکها و فرکانسهای مزاحم را به عهده دارند یب این مساله را نشان می دهند.
تصاویر زیر به خوبی این مساله را نشان می دهند.

پیشنهاد می کنیم تخفیف های خرید سشوار صنعتی موبایل را از دست ندهید.

 

نویزگیر خازن

بست خازن در مدار

PMIC یا همان circuits integrated management Power همان ایسی تغذیه اصلی گوشی است که
ولتاژ مورد نیاز هر قسمتی را از ولتاژ باتری تامین می کند و به آن بخش می رساند .

 

شاید دیده باشیدکه در مدار آنتن از خازن های سری استفاده شده باشد و دلیل این امر را ندانید.

این خازن ها در واقع نقش فیلترینگ را بر عهده دارند و یک بازه ی فرکانیس مخصوص را از خود عبور می دهند؛ در صورت خرابی حتما باید بامقدار دقیق خود جایگزین شود زیرا موجب ضعف شدید آنتن می شود.

نقشه مدار خازن ها

7- خرابی خازن های برد موبایل

خازن ها در صورت خراب یا اتصال می شوند یا نشت جریان پیدا می کنند که هر دو انها موجب گرم شدن قطعه می شود اماگاهی وقت ها نشت جریان از خازن هیچ علامتی ندارد و در نتیجه عیب یابی سخت می شود.

خازن ها در صورت خرابی رنگ شان به سیاه مایل می شود و در اکثر مواقع ترک می خورد. خرابی خازن ها درگرمای خود قطعه و یا در جریان کشی قبل پاور یا بعد پاور خود را نشان می دهد.

پیشنهاد می کنیم دوره آموزش تعمیر موبایل در قم را از دست ندهید.

 

8_تست و اندازگیری عملکرد خازن ها

برای اندازگیری دقیق خازن ها باید آن را از داخل برد خارج کنیم تا بتوانیم دقیق آن را اندازگیری کنیم. برای اندازگیری، مولتی متر را در حالت اندازگیری خازن قرار می دهیم و پراپ های مولتی متر را به دو سر خازن وصل می کنیم.

نمایشگر مولتی متر باید ظرفیت خازن را نمایش دهد، در صورت اختلاف زیاد و یا OL نمایش داد خازن خراب است (در صورت قطبی بدن خازن پراپ مثبت را به پایانه مثبت  خازن وصل و پراپ مشکی را به پایانه ی منفی وصل کنید)

برای تست سلامت خازن خارج از مدار می توانید از اهم متر استفاده کنید مقاومت دوپایه ی خازن باید از مرتبه ی مگا اهم یا OLباشد .

اما برای تست سالمت خازن روی برد کافیست مولتی متر را در حالت بوق قرار دهیم و دوتا پراپ مولتی متر را به دو سر خازن وصل می کنیم در صورت سلامت نباید بوق ممتد بزند و به عبارت دیگر نباید دو سر خازن به هم وصل باشد.

روش تست سلامت خازن

ارسال دیدگاه